Trenutno čitaš
Kampanju „Kojeg je roda Ustav?” podržale mnogobrojne javne ličnosti i influenseri!

Kampanju „Kojeg je roda Ustav?” podržale mnogobrojne javne ličnosti i influenseri!

Hotel Hills - Doček Nove 2024. godine
Hotel Hills - Doček Nove 2024. godine

Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“ pokrenula je promotivnu kampanju za podizanje svijesti javnosti o nedostacima Ustava BiH i važnosti rodne ravnopravnosti u svim segmentima života, koji su od velikog društvenog značaja za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine. Kampanju „Kojeg je roda Ustav?“ podržale su i mnogobrojne javne ličnosti i influenseri iz Bosne i Hercegovine, koji su se složili da uvođenje afirmativnih mjera za postizanje ravnopravnosti polova i rodno osjetljivog jezika u Ustav ima jedan cilj, a to je unapređenje rodne ravnopravnosti, vidljivosti žena, priznavanje njihovih dostignuća i obezbjeđivanje ravnopravnog položaja u društvu.

U kratkim video izjavama, koje su plasirane na društvene mreže Inicijative “Građanke za ustavne promjene“, javne ličnosti su predstavile zašto je važno da se podigne svijest društva o ovoj veoma važnoj temi.

Ovo su neke od izjava, koje su poznate ličnosti i influenseri istakli u videu promotivne kampanje: „Rodna ravnopravnost je univerzalna vrijednost i interalni dio ljudskih prava“, „Muškarci i žene treba da imaju jednake mogućnosti i jednaka prava, de jure i de fakto”, “Žene ne oduzimaju prava muškarcima, ženska prava su neotuđivi dio ljudskih prava”, “Muškarci treba da temelje svoje vrijednosti na promociji i zaštiti ljudskih prava, ženskih prava i sloboda”, “Ženska prava i rodna ravnopravnost ne ugrožavaju, ne diskriminišu i ne marginalizuju muškarce”, “Rodna ravnopravnost znači unapređenje kvaliteta života za sve građane i građanke”, “Upotreba rodno osjetljivog jezika odražava našu namjeru da unaprijedimo rodnu ravnopravnost u društvu i da žene budu prepoznate u našem jeziku“.

kojeg je roda ustav

Iako žene čine više od polovine stanovištva u BiH, te su danas, u 21. vijeku, uspješne na svim poljima društvenog života ove zemlje, ima ih u svim profesijama i na različitim funkcijama, njihovi talenti, znanja i dostignuća, kao i potrebe još uvijek nisu prepoznate i vrednovane na adekvatan način. Žene nisu vidljive ni u Ustavu BiH.

Građanke BiH su u mnogim segmentima života i rada diskriminisane i shodno tome, Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“, kao svoje prioritete postavlja sljedeće zadatke: proširenje Kataloga prava odredbama u vezi sa jedinstvenom zdravstvenom, socijalnom i porodičnom zaštitom; upotrebu rodno – senzitivnog jezika u Ustavu BiH i uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH, radi postizanja pune rodne ravnopravnosti.

kojeg je roda ustav

Pročitaj

Incijativa „Građanke za ustavne promjene“ je nastala 2013. godine i okuplja organizacije civilnog društva, aktiviste i aktivistkinje, koji svakodnevno rade na podizanju svijesti o razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava, te se zalaže za promjenu Ustava BIH iz rodne perspektive i perspektive ljudskih prava.

Članice Inicijative se zalažu za rodno osjetljive reforme Ustava BiH, kako bi se osiguralo jednako i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu, jer su i muškarci i žene punopravni građani i građanke ove zemlje.

Rodna ravnopravnost mora da počne od najvišeg akta države Bosne i Hercegovine, a to je Ustav BiH.

© 2023 Ultra Magazin. Sva prava zadržana. Play Team

Uslovi korištenja

Impressum