Impressum

Redakcija: 
redakcija@ultra.ba

Marketing:
marketing@ultra.ba

Uredništvo:
Dijana Tepšić
Tihana Tepšić

Redakcija:
Nevena Vidović
Jelena Bojić

Marketing:
Bojan Dragišić

Kolumne:
Monika Bilbija

Osnivač Ultra magazina:
Play Team,
Akademika Jovana Surutke 3,
78000 Banja Luka
+38765428108

impressum_ultra_phone