Impressum

Redakcija: 
redakcija@ultra.ba

Marketing:
marketing@ultra.ba

Uredništvo:
Dijana Tepšić
Tihana Tepšić

Redakcija:

Jelena Bojić

Marketing:
Bojan Dragišić

Osnivač Ultra magazina:
Play Team,
Cara Lazara 23,
78000 Banja Luka
+38765560647

impressum_ultra_phone