porodica

Japan uvodi 4-dnevnu radnu sedmicu za bolji balans poslovnog i privatnog života

Ultra magazin
Japanska vlada je predstavila svoje godišnje smjernice ekonomske politike, koje uključuju nove preporuke da kompanije i organizacije, dozvoljavaju svom osoblju da se odluči za rad