Trenutno čitaš
Kako aktivno slušanje može unaprijediti naše odnose?

Kako aktivno slušanje može unaprijediti naše odnose?

aktivno slušanje

Možda smo mislili da smo majstori u komunikaciji, ali istina je da većina nas zapravo ne zna slušati. Nedostatak empatije često stoji u osnovi naših komunikacijskih poteškoća.

Aktivno slušanje, ključna vještina u uspješnoj komunikaciji, zahtijeva od nas da zaboravimo na sebe i svoje sudove, te da posvetimo potpunu pažnju osobi koja nam se obraća.

Što je aktivno slušanje?

Aktivno slušanje znači potpuno fokusiranje na sagovornika, s ciljem razumijevanja njihovih misli, osjećaja i potreba. Umjesto da dajemo savjete ili sudove, trebamo biti prisutni, otvoreni i saosjećajni prema onome što druga osoba dijeli s nama. Ovo je čin velikodušnosti koji unapređuje naše odnose i pomaže u rješavanju konflikata.

aktivno slušanje
@laurandnicolas

Bez empatije nemoguće je aktivno slušati druge, jer kada nema interesa za osobu s kojom razgovaramo, ili ne možemo prepoznati njene potrebe i emocije, teško je ostvariti efikasnu komunikaciju. Kada prestanemo da slušamo, počinjemo da tumačimo, a upravo ta tumačenja izazivaju nesporazume. Skloni smo da mislimo da davanjem svog mišljenja pomažemo drugoj osobi, što često nije slučaj. Problem je u tome što vjerujemo da se slušanje sastoji od rješavanja problema drugih ljudi, davanja savjeta i govorenja im šta da rade.

@laurandnicolas

Prednosti aktivnog slušanja

Aktivno slušanje ne samo da jača naše međuljudske veze već nam pomaže i u profesionalnom životu. Lideri koji praktikuju aktivno slušanje doživljavaju se kao pristupačniji i pouzdaniji, stvarajući tako povjerenje i poštovanje među svojim kolegama.

Pročitaj
stres na poslu

Naša uloga aktivnog slušaoca se sastoji u tome da ne prosuđujemo, ne dajemo mišljenje, ne vrednujemo, jednostavno smo tu, prisutni, svim svojim čulima, povezani sa govornikom. Nema žurbe, ima prostora i vremena, jer slušanje je čin velikodušnosti.

Kako postati bolji slušalac?

  • Dozvoli svom sagovorniku da se izrazi.
  • Ne prekidaj.
  • Slušaj svojim očima. Postoji mnogo informacija koje se mogu izvući iz nečijeg govora tijela i izraza lica.
  • Budi pažljiv/pažljiva prema sagovorniku da možeš potvrditi da postoji koherentnost između onoga što govore i načina na koji to govore.
  • Izbjegavaj davati svoje mišljenje, osuđivati i davati rješenja. Ako to učiniš, to je ono što stručnjaci nazivaju uslovljavanjem. Neka oni budu ti koji će pronaći fokus ili orijentaciju na svoj problem.

 

© 2024 Ultra Magazin. Sva prava zadržana. Play Team

Uslovi korištenja

Impressum