Trenutno čitaš
Veličanstvena nova arheološka otkrića u Turskoj

Veličanstvena nova arheološka otkrića u Turskoj

NLB Banka - Okvir pomoći
NLB Banka - Okvir pomoći

Veličanstvena otkrića u Turskoj u Karahantepeu i Gobeklitepeu – Pronađena najveća ljudska statua i prva obojena statua životinje.

Nova veličanstvena arheološka otkrića u Gobeklitepeu i Karahanteu, jednim od najstarijih neolitskih nalazišta na svijetu: ljudska i životinjska skulptura otkrivene su tokom najnovijih iskopavanja na devet arheoloških lokaliteta u okviru projekta „Kamene humke“ (tur. Taş Tepeler), koji baca novo svjetlo na period ljudske praistorije!

Impresivan ljudski kip

Najveća poznata ljudska praistorijska statua, otkrivena je tokom nedavnih iskopavanja u Karahantepeu. Statua muške figure u sjedećem položaju visoka je 2,45 metara, ima realistični izraz lica, naglašena rebra, kičmu i kosti ramena. U istom prostoru nalazi se i skulptura lešinara, postavljena na prednjoj strani klupe na kojoj su pronađene i kamene ploče.

Vepar u Gobeklitepeu

Tokom iskopavanja koje je sprovelo tursko Ministarstvo kulture i turizma, u D konstrukciji Gobeklitepea pronađena je statua divlje svinje u prirodnoj veličini od krečnjaka. Skulptura, koja ima ostatke crvenog, bijelog i crnog pigmenta na svojoj površini, prvi je oslikani primjerak u prirodnoj veličini od svog vremena do danas. Skulptura je takođe pronađena na klupi ukrašenoj simbolom u obliku slova H, polumjesecom, dvije zmije i tri ljudska lica.

Nalazište koje je promenilo tok istorije

Smješten oko 18 kilometara sjeveroistočno od centra grada Šanliurfe, u blizini sela Orencik, Gobeklitepe je jedno od najznačajnijih naslijeđa ljudske istorije. Kao 18. po redu lokacija Turske upisane na UNESCO Listu svjetske baštine, ovo arheološko nalazište je značajno promijenilo moderno shvatanje drevnih društava lovaca-sakupljača, posebno iz vremena neolita. Prvi radovi na iskopavanju u Gobeklitepeu, počeli su 1995. godine, a za kratko vrijeme otkrivene su mnoge iskopine, među kojima stubove u obliku slova T ukrašene životinjskim motivima i geometrijskim oblicima, razne ljudske i životinjske skulpture, kameno i koštano oruđe, kao i ostaci životinskih kostiju. Radovi na ovoj lokaciji otkrili su nove informacije o društvenom životu, arhitekturi i umjetnosti, naglašavajući postojanje visokorazvijenog društva u ranim fazama neolita.

Pročitaj

Taš Tepeler: Zemlja velike transformacije

U Turskoj, zemlji prastarih civilizacija, aktivno se provode arheološka iskopavanja i restauratorski projekti u istorijskim područjima, kako bi se osigurala održivost kulturnog naslijeđa. Zemlja trenutno prednjači u svijetu po broju arheoloških projekata. Očekuje se da će broj arheoloških iskopavanja i studija u Turskoj dostići 750 do kraja 2023. Proučavanja savremenih lokaliteta u određenim regijama, pružaju holističko razumijevanje davnih dešavanja. Jedan od takvih nedavnih projekata je Taš Tepeler. Obim projekta u regionu koji se sprovodi pod rukovodstvom profesora Necmija Karula, šefa Odsjeka za praistorijsku arheologiju na Univerzitetu u Istanbulu, daje uvid u tehnološke, ekološke i socijalne aspekte prvih naseljenih ljudskih društava.

Istraživanja na visoravni Šanliurfa dovela su do otkrića savremenih naselja u blizini Gobeklitepea. Ova naselja, koja se zajednički nazivaju Taš Tepeler (Kamene humke), uključuju Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Harbetsuvan Tepesi, Gürcütepe, Çakmaktepe, Medik, Kurttepesi, Taşlıtepe, Ayanlar, Yoğunburç i Yeni Mahallebekli, Yeni Mahalle. Sve navedene lokacije daju svoj doprinos u rasvjetljavanju istorije čovječanstva.

© 2024 Ultra Magazin. Sva prava zadržana. Play Team

Uslovi korištenja

Impressum