Trenutno čitaš
Turska je prva zemlja svijeta sa državnim planom održivog turizma

Turska je prva zemlja svijeta sa državnim planom održivog turizma

NLB Banka - Okvir pomoći
NLB Banka - Okvir pomoći

U Turskoj je više od 6.000 smještenih objekata certifikovano za održivost. Zbog nacionalnog programa održivog razvoja, Turska je jedno od najvažnijih svjetskih odredišta za održivi odmor uz impresivnu kulturu, istorijsku baštinu i geo položaj.

Ponuda smještajnih kapaciteta, koji se strogo pridržavaju načela održivosti i mogućnostima eko-turizma, čini Tursku prepoznatljivom. Od 30. septembra, Turska je dom za 6.156 certifikovanih objekata u okviru održivosti, uglavnom u provincijama Antalya, Istanbul i Mugla. Kako broj objekata certifikovanih za održivost brzo raste, ukupni napor u turskom turizmu da smanji ugljični udio korištenjem ekološki dizajniranih struktura i održivih praksi, takođe se povećava. U pogledu cjelokupne države – ova inicijativa podržava lokalne kulture i privredu, dok gostima pruža nezaboravan boravak.

Prva zemlja koja je potpisala protokol sa Globalnim vijećem za održivi turizam – GSTC

Kako bi postigla održivu transformaciju u sektoru turizma, Turska je prošle godine potpisala sporazum o saradnji za razvoj nacionalnog programa s Globalnim vijećem za održivi turizam (GSTC), koje uspostavlja i upravlja globalnim standardima za putovanja i turizam. Ovo je prvi takav sporazum na nivou jedne države i GSTC-a.

U skladu sa trogodišnjim planom restrukturisanja svoje turističke industrije, Turska je takođe razvila i Nacionalni program održivog turizma. Preko njega, Turska radi na načelima održivosti svih turističkih politika uključujući destinacije, tour operatere i smještajne kapacitete. Primarni cilj Programa održivog turizma je osigurati da smještajni objekti dobiju Certifikat održivog turizma, koji se sastoji od 42 globalno prihvaćena kriterijuma. Tokom ovog procesa smještajni kapaciteti podliježu nezavisnoj evaluaciji za certifikaciju, koja se ponavlja jednom godišnje. Kroz efikasnije planiranje održivosti, provjera/certifikacija takođe omogućava objektima da kontinuirano poboljšavaju svoje napore u pogledu održivosti.

Uz ovu povećanu svijest, broj objekata verifikovanih/certifikovanih za održivost je u stalnom porastu. Prema planu i viziji turskog nacionalnog programa održivog turizma, svi objekti moraju imati “Certifikat održivog turizma” do 2030. godine.

Odgovorno gostoprimstvo

Turski nacionalni program održivog turizma, ima za cilj maksimizovati društvenu i ekonomsku korist za lokalno stanovništvo uz zaštitu kulturne baštine i očuvanje bioraznolikosti, ekosistema i prirodnih ljepota. Program ima za cilj i smanjiti onečišćenje i uštedjeti resurse, osiguravajući da turizam bude ekološki prihvatljiv u svakom pogledu. Smještajni objekti koji steknu certifikat održivosti kroz Program, gostima pružaju iskustvo održivog smještaja svjetske klase, a istovremeno pomažu u zaštiti okoliša.

Pročitaj
evropska putovanja

U Turskoj se procjena smještajnih kapaciteta provodi u četiri glavne kategorije: “održivo upravljanje”, “kulturni uticaji”, “društveno-ekonomski uticaji” i “uticaji na okoliš”. Prvi korak ka dobijanju certifikata održivosti je demonstracija efikasnog održivog upravljanja. Od smještajnih objekata se očekuje da štite kulturnu baštinu, omogućavaju gostima interakciju s lokalnom kulturom, podržavaju regionalnu privredu i doprinose prosperitetu kroz prakse, kao što su podsticanje lokalnog zapošljavanja, promocija lokalne kupovine i podrška lokalnim preduzetnicima uz podršku lokalnim dobavljačima, smanjenje potrošnje vode i energije, upravljanje krutim otpadom, provođenje praksi recikliranja i provođenje mjera zaštite biološke raznolikosti i krajolika.

 

© 2024 Ultra Magazin. Sva prava zadržana. Play Team

Uslovi korištenja

Impressum