Trenutno čitaš
Moderna medicina donosi nove mogućnosti za vrlo česte operacije

Moderna medicina donosi nove mogućnosti za vrlo česte operacije

NLB Banka - Okvir pomoći
NLB Banka - Okvir pomoći

Uglavnom praćena snažnim bolovima i ograničenim pokretima, oboljenja kuka i koljena danas predstavljaju problem sve većeg broja pacijenata. Iako je u pojedinim slučajevima ove zdravstvene tegobe moguće liječiti primenom medikamentozne i fizikalne terapije, veoma često će najsrećnije rješenje ovih tegoba biti hirurško liječenje, kao što je ugradnja endoproteze kuka ili kolena. Budući da imamo tendenciju da se bavimo zdravljem zglobova tek nakon što osjetimo nelagodnost, jasno je zbog čega je liječenje ovih oboljenja nepoznanica za mnoge, te samim tim izvor brojnih strahova u vezi sa samom procedurom i kasnijim oporavkom. Danas se međutim hirurško liječenje ovih zglobova izvodi sa velikim uspjehom, a moderna medicina donosi nova rješenja poput Fast-track tretmana ubrzanog oporavka, koja čini da pacijenti vrlo brzo mogu da se vrate uobičajenim životnim tokovima uz povratak funkcije nekada bolnog zgloba.

Foto: rawpixel
Uzroci obojenja hrskavice i kostiju zgloba kuka i koljena

Kada govorimo o primarnoj artrozi, u pitanju je kompleksan proces propadanja zglobnih površina i mekih tkiva u predjelu zglobova, dok uz ovog uzročnika oboljenja koje je naša tema postoje i takozvane sekundarne artroze, koje podrazumijevaju relativno široku paletu uzročnika. Ova oboljenja, dakle, mogu biti prouzrokovana traumatskim lezijama, reumatskim bolestima, kao i dugotrajnom upotrebom određenih lijekova. Na stanje zglobova će prirodno uticati i životne navike, starost i fizičko stanje pacijenta, te smo danas svjedoci izuzetnog porasta broja pacijenata za čiji je oporavak neophodna operacija kuka i koljena. Indikacije za operativno liječenje su prilično jasno definisane i ljekar će procijeniti da je ono potrebno ukoliko tegobe, koje pacijent osjeća sprečavaju izvođenje osnovnih pokreta, podrazumijevajući bol.

Foto: pexels
Ortopedska hirurgija danas i operacija velikih zglobova

Činjenica je da je ortopedska hirurgija danas jedna od najdinamičnijih oblasti medicine. Ova grana hirurgije je odlikovana prije svega inovacijama, kako u domenu implantata, tako i u domenu hirurških tehnika. Savremeni pristupi liječenju zgloba kuka i koljena svakako imaju za cilj da poboljšaju iskustvo pacijenta, te veoma brzo dovedu do izlječenja. Postoperativni oporavak je među pacijentima zapravo i najčešći izvor strahova, budući da operacije velikih zglobova među njima važe za metode liječenja koje zahtijevaju dug period mirovanja, nakon same procedure. Ortopedska hirurgija danas uspijeva da omogući pacijentima izuzetno brz i kvalitetan oporavak nakon operacije, što je za mnoge nepoznanica, te je važno naglasiti da ovaj faktor ne bi trebalo da utiče na odluku pacijenta u vezi sa odlaganjem obraćanja ljekaru.

Foto: pexels
Fast-track tretman ubrzanog oporavka

Fast-track koncept kod artroplastika kuka i koljena, danas omogućuje izuzetno brz oporavak pacijenata i značajno kraći stacionarni tretman, šta više. Bolesnik primjenom ovog koncepta biva osposobljen da već od prvog do trećeg postoperativnog dana, nastavi tretman u kućnim uslovima. Začetnik primjene koncepta Fast-track tehnike ubrzanog oporavka kod artroplastika kuka i koljena (kao i preloma ekstremiteta) u regionu je doktor Aleksandar Lažetić, koji ovaj tretman u Novom Sadu praktikuje od 2007. godine. Preduslovi, koji se stvaraju ovim tretmanom omogućuju mobilizaciju pacijenata, već nekoliko sati u odnosu na operaciju, te u velikoj mjeri utiče na zadovoljstvo bolesnika, a istovremeno dovodi do postizanja boljih funkcionalnih rezultata i nižeg procenta postoperativnih komplikacija.

foto: pexels
Trajanje veštačkog zgloba

Na period trajanja vještačkog zgloba utiču brojni činioci, među kojima je na prvom mjestu izbor odnosno primjena adekvatne hirurške tehnike, koja je propisana za datu protezu. Uspješnost artroplastike takođe zavisi i od samih implantata, a budući da na tržištu postoje izuzetno kvalitetni implantati, ovo je takođe pitanje za koje je najvažnija odluka hirurga u vezi sa izborom. Ukoliko imaš negativno iskustvo nakon operacije kuka ili kolena, pobrini se da se za drugo mišljenje javiš iskusnom ortopedskom hirurgu, odnosno da odabereš specijalističku bolnicu u kojoj rade vrhunski stručnjaci, kakva je na primer “Global Care Surgery” iz Novog Sada.

Pročitaj

Ukoliko se suočavaš sa zdravstvenim tegobama poput bolova u predjelu zgloba kuka ili koljena, veoma je važno da se blagovremeno javiš lekaru, ne bi li svojom adekvatnom reakcijom na oštećenje koje je nastupilo doprinio/doprinijela svom bržem oporavku. Operacija kuka i koljena je danas procedura, koja je podržana brojnim inovacijama i koju stručnjaci iz ove oblasti unapređuju, neprestano iznalazeći načine za poboljšanje kvaliteta života pacijenata. Kroz razgovor sa ljekarom se informiši u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem i vidom liječenja, te ćeš se ubrzo vratiti svojim uobičajenim aktivnostima bez bola i nelagodnosti.

Autor teksta:  VeliborŽivkov

© 2024 Ultra Magazin. Sva prava zadržana. Play Team

Uslovi korištenja

Impressum