Trenutno čitaš
4 ključna razloga zašto su žene važne za razvoj i napredak za sve

4 ključna razloga zašto su žene važne za razvoj i napredak za sve

U današnje vrijeme, žene su svjesne onoga šta donose ekonomiji i kako njihova emocionalna inteligencija i empatičan stav, doprinose porastu, razvoju i napretku. Prema Globalnom izvještaju o rodnim razlikama, trebaće još 100 godina da se postigne rodna ravnopravnost, na osnovu trenutne stope napretka u rastu žena preduzetnica u poslovnom svijetu i ekonomiji.

Foto: Pexels

Pandemija COVID-19 i protekle godine bile su istorijski značajne za doprinos žena u liderstvu, biznisu, preduzetništvu, donošenju odluka, ekonomiji. Pokazalo se da je vidljiv određeni napredak žena u ovim oblastima. Više žena preuzelo je rukovodstvo velikih i uticajnih kompanija, kada su kompanije doživjele krizu, finansijski krah, pad i neuspjeh. Više je žena takođe izabrano na visoke funkcije u kompanijama širom svijeta, jer su se pokazale bolje u rješavanju kriza i prevazilaženju loših ekonomskih posljedica. Dokazano je da rodna raznolikost u liderstvu, pozitivno utiče na rast, napredak i razvoj. Evo nekoliko ključnih razloga zašto se ulaganje u žene isplati i zašto je važno da žene vode ekonomiju.

Žene imaju visoku emocionalnu inteligenciju

Ponovno je dokazano, da su lideri i liderke s visokom emocionalnom inteligencijom, efikasniji u upravljanju timovima i ostvarivanju boljih rezultata poslovanja. One vode sa transformacijskim stilom rukovođenja, stalno u potrazi za promjenama u cilju većeg napretka i imaju empatičnu prirodu, koja njeguje pozitivno radno okruženje u organizaciji, a žene preduzetnice se vode empatijom, što pozitivno utiče na ukupan rast i okruženje novih startupa i kompanija.

Dinamične, fleksibilne u poslu i lakše se prilagođavaju promjenama

Startupi i nove kompanije rade u dinamičnom poslovnom okruženju, a prilagođavanje promjenama je ključna vrlina lidera/liderki. Prema istraživanju, koje su proveli Bain & Company, Google i AWE Foundation, a na osnovu istraživanja među samostalnim preduzetnicama i vlasnicama malih preduzeća, uočava se da su startupi, koje žene vode ili su osnivačice, otporniji i brzo se prilagođavaju promjenama na tržištu. Žene često vjeruju u pristup “seciranju” problema i pronalaženju najidealnijeg rješenja za probleme. Žene su takođe bolje u multitaskingu od muškaraca, koji im pomaže da se fokusiraju na više oblasti u poslu, a ne samo na jedan izazov ili jednu oblast.

Foto: Pexels

Žene preduzetnice i liderke u biznisu imaju bolje rezultate poslovanja

Kao osnivačice ili liderke kompanija i startupa, žene će vjerovatnije posjedovati visok nivo znanja o finansijskom uspjehu od svojih muških kolega. Druga studija BCG-a pokazuje, da preduzeća pod vođstvom žena, generišu 12% veće prihode godišnje i koriste u prosjeku za trećinu manje investicionog kapitala, od startupa pod vođstvom muškaraca. Primjećuje se da će žene osnivačice kompanija ili startupa, vjerovatnije razumjeti šira ciljna tržišta, što dovodi do boljih rezulatata poslovanja.

Pročitaj

Žene imaju više motivacije za rad

Žene preduzetnice i liderke u biznisu, rjeđe su motivisane novcem od muškaraca. Istraživanje koje je proveo “Illuminate Ventures” primijetilo je, da je za muškarce gotovo 8 puta veća vjerovatnoća, da su motivisani isključivo finansijskom dobiti. Otprilike 15% muških preduzetnika motivisano je za osnivanje preduzeća, radi finansijske dobiti, u poređenju sa samo 2% preduzetnica, kojima nije novac na prvom mjestu, već neki veći cilj ili napredak za dobrobit društva. To u konačnici žene preduzetnice, navodi na razmišljanje o dugoročnoj finansijskoj dobiti, a ne o kratkoročnoj.

Foto: Pexels

Danas živimo i stvaramo za vrlo raznoliku publiku. Značajna preduzeća i inovacije, moraju biti po mjeri čovjeka, dakle podjednako i muškaraca i žena, međusobno povezani i inkluzivni. To ne možemo postići ako ne iskoristimo tu raznolikost u liderstvu i biznisu. Dakle, podržimo žene u liderstvu, biznisu, preduzetništvu, ekonomiji za bolju budućnost u svijetu.

Izvor: entrepreneur.com

© 2024 Ultra Magazin. Sva prava zadržana. Play Team

Uslovi korištenja

Impressum