Trenutno čitaš
4 ključna koraka ka brzom zaposlenju

4 ključna koraka ka brzom zaposlenju

NLB Banka - Okvir pomoći
NLB Banka - Okvir pomoći

Tržište rada odlikuje promjenljivost, koja je mahom uslovljena promjenom svakodnevnih životnih tokova, aktuelnosti i tehnološkog napretka. Iako promjenljivo, ovo tržište ipak odlikuju čvrsto ustanovljena pravila kada je u pitanju selekcija i angažovanje stručnjaka za različite radne pozicije.

Ne bi li bila uspostavljena poslovna saradnja između poslodavca i zaposlenog, potrebno je da obje strane imaju adekvatan pristup procesu selekcije. U tekstu, koji slijedi ćemo proces selekcije posmatrati iz perspektive kandidata, te ćemo navesti osnovne korake, koje bi oni trebalo da načine ne bi li najbrže pronašli posao koji će zadovoljavati njihove potrebe i biti u skladu sa njihovim profesionalnim preferencijama.

Foto: unsplash

Relevantni oglasi za posao

Prvi korak ka zaposlenju je prirodno selekcija oglasa, koji se odnose na prilike za zaposlenje koje se najbolje uklapaju sa vašim viđenjem željenog radnog mjesta. U okviru ovog segmenta procesa zaposlenja je vrlo važno da se fokusirate na oglase za posao koji su relevatni za vas, a to znači da su upražnjena radna mesta u skladu sa vašom profesionalnom orijentacijom i privatnim prilikama.

U zavisnosti od vašeg mesta prebivališta se prije svega opredijelite da li ćete da tražite posao u Beogradu, Novom Sadu ili na nekoj drugoj lokaciji, a ukoliko imate određene specifične potrebe u vezi sa radnim vremenom, uklonite iz svog izbora one ponude koje vam u ovom pogledu ne odgovaraju. Relevantnost oglasa za posao se odnosi i na to da li vaše kvalifikacije odgovaraju zahtjevima poslodavca, te prije svega aplicirajte za ona radna mjesta čije uslove ispunjavate svojim formalnim obrazovanjem i radnim iskustvom.

Nemojte odustajati od apliciranja ukoliko ne ispunjavate samo jedan uslov ili tome slično, već imajte na umu da sa svakom novom aplikacijom povećavate svoje šanse za pronalazak posla. Ukoliko primijetite da se vaše kvalifikacije značajno razilaze od zahtjeva poslodavaca, uzmite u obzir stručno usavršavanje, koje će vas učiniti poželjnijim kandidatom.

Foto: Pexels

Značaj umrežavanja u procesu traženja posla

Umrežavanje predstavlja prije svega angažman u pogledu društvenih događaja i održavanja kontakata sa osobama i grupama, koje su u vezi sa industrijom u kojoj radite ili želite da radite. Takozvani networking je veoma efikasan način pronalaska poslovnih prilika, a pruža i mogućnost preporučivanja kandidata poslodavcu.

O umrežavanju bi trebalo da vodite računa kako u procesu traženja posla, tako i mimo njega, jer vam ovakvi kontakti obezbjeđuju uvid u aktuelnosti i ostavljaju pred vama otvorena vrata za dalji poslovni napredak. Pored prisustvovanja druženjima i okupljanjima sa krugom ljudi sa kojima ste povezani i u profesionalnom smislu, potrudite se da se prijavljujete na seminare i slična dešavanja, koja ne ogranizuju vaši poznanici, ali predstavljaju događaje na kojima ćete imati priliku da uspostavite prijateljske odnose sa ljudima iz branše, što vam može donijeti nove prilike za zaposlenje.

4 koraka ka zaposlenju
Foto: Pexels

Radna biografija

Radna biografija predstavlja vaš prvi kontakt sa poslodavcem i kao takva bi trebalo da bude dobro organizovana i sadržajna, ali da pri tom njen sadržaj bude relevantan za datu radnu poziciju za koju konkurišete. Nemojte gomilati informacije o sebi, ukoliko one ne mogu biti povezane sa potrebama radnog mjesta, a iste rasporedite tako da najrelevantniji podaci prednjače.

Ukoliko smatrate da je vaše formalno obrazovanje vaš adut prilikom apliciranja, neka ovo bude uvod u vaš CV, odnosno neka to bude vaše radno iskustvo, ukoliko je ono bogatije i relevantnije. Valjalo bi da uz radnu biografiju priložite popratno i motivaciono pismo, što će dati poslodavcu značajno bolji uvid u vaš profesionalni profil.

Popratno pismo je zapravo tu da vodi poslodavca kroz vašu radnu biografiju i osvijetli pojedine tačke, na koje se nadate da će on obratiti posebnu pažnju. Motivaciono pismo je, sa druge strane, vaše predstavljanje poslodavcu koje može da bude manje formalno, ali ne i manje relevantno. Ovdje vi imate priliku da kažete više o svom viđenju svoga doprinosa datoj kompaniji, svojih potencijala i razloga zbog kojih želite da radite u njoj.

Radna biografija i prateća dokumentacija su zapravo vaša ulaznica za intervju, te ukoliko valjano sastavite ovu pisanu prezentaciju sebe kao profesionalca, dobićete priliku da pređete u naredni (i uglavnom finalni)  korak selekcije.

4 koraka ka zaposlenju

Pročitaj

Dobili ste poziv za intervju?

Ukoliko ste dobili poziv za intervju, znači da ste sve prethodne korake valjano načinili i da ste zaista blizu dobijanja željenog posla. Nemojte biti malodušni ukoliko nakon intervjua za posao ne uslijedi i zaposlenje, već bi ovo trebalo da vam bude vjetar u leđa da nastavite sa konkurisanjem, budući da očigledno ne griješite u datom procesu.

Intervju za posao predstavlja razgovor sa poslodavcem ili predstavnicima kompanije u kojoj želite da radite, koji će prije svega da se svodi na procjenjivanje vaših kompetencija i potencijal uklapanja u tim i proces rada, koji je u kompaniji ustanovljen. Ne biste li bili uspješni na ovom razgovoru, vrlo je važno da se prethodno informišete o kompaniji i pokažete da ste upućeni u osnove njenog poslovanja (dakle, da ste o njoj stekli znanja, koja su vam bila dostupna).

S druge strane, iz pouzdanih izvora prikupite informacije o najčešćim pitanjima na razgovorima za posao, te pročitajte i savjete u vezi sa najsrećnijim odgovorima. Imajte na umu da je ovaj intervju, ipak razgovor na kojem bi trebalo da pokažete i originalnost i da se izdvojite u odnosu na druge kandidate svojom poletnošću i spremnošću na poslovne izazove, te nemojte previše strogo da se držite preporučenih idealnih odgovora, već dopustite sebi i malo spontanosti.

4 koraka ka zaposlenju
Unsplash

Ukoliko ulazite u proces traženja posla, imajte na umu kako svoje prioritete, tako i svoje mogućnosti spram odnosa svojih kvalifikacija i zahteva poslodavaca. Ukoliko smatrate da biste sa dodatnim vještinama iz oblasti za koju ste stručni imali više prilika za zaposlenje, uzmite u obzir dodatne kurseve ili volontiranje, kao vid sticanja relevatnog iskustva i nadogradnje znanja. Iako se prije ulaska u ovaj poduhvat preporučuje skupljanje strpljenja i istrajnost, praćenje ustanovljenih koraka čini ovaj proces značajno bržim i uspješnijim. Srećno!

Autor teksta: Velibor Živkov

© 2024 Ultra Magazin. Sva prava zadržana. Play Team

Uslovi korištenja

Impressum