• Home
  • Ultra Kreativno
  • Umjetnica pretvara korištene vrećice čaja u minijaturna umjetnička djela
Ultra Kreativno

Umjetnica pretvara korištene vrećice čaja u minijaturna umjetnička djela

Otkako je započela svoj projekat 363 dana čaja – lični izazov za svakodnevno stvaranje umjetnosti prenamjenom, odnosno ponovnom upotrebom korištenih vrećica čaja – likovna umjetnica i grafička dizajnerka Ruby Silvious, ne prestaje bilježiti svakodnevne pozitivne utiske na svoja minijaturna reciklirana umjetnička platna.

Foto: instagram.com/silvirub

Ovo je prilično kompleksan i opsežan posao. Objavila je i dvije knjige u kojima je sastavljen veći dio njenog rada – 363 dana čaja: Vizualni časopis o vrećicama čaja (objavljen 2016.) i Povratno platno: Reimagining the Familiar (2019).

Foto: instagram.com/silvirub

Iako nijedna od njenih slika na vrećicama čaja nije planirana unaprijed, njena ritualna praksa donosi vrlo introspektivan i gotovo kontemplativan utisak njenim običnim subjektima. Svaki gotov komad podstiče publiku da razmisli o tim trenucima i preispita tradicionalne poglede, na ono što se može smatrati umjetnošću. Njen rad je široko prihvaćen, izlaže međunarodno i predstavljen je u javnim i privatnim kolekcijama.

Foto: instagram.com/silvirub

Ruby Silvious se trenutno priprema za predstojeće izložbe i događaje, koji predstavljaju njen rad 2021. Ovaj projekat započela je kao način da proširi svoju umjetničku praksu i proširi tradicionalne poglede, na ono što se smatra umjetnošću. Na njenim vrećicama čaja, obično su trenuci ili utisci, koji dokumentuju njen svakodnevni život.

Foto: instagram.com/silvirub
Foto: instagram.com/silvirub
Foto: instagram.com/silvirub
Foto: instagram.com/silvirub
Foto: instagram.com/silvirub
Foto: instagram.com/silvirub
Foto: instagram.com/silvirub

Izvor: mymodernmet.com

Slični članci

Umjetnik sarađivao sa 60.000 pčela na stvaranju skulpture egipatske kraljice Nefertiti

Ultra magazin

Pronađena stara egipatska slikarska paleta stara 3.400 godina

Ultra magazin

Fotograf podiže svijest o očuvanju lavova prekrasnim fotografijama

Ultra magazin