roditeljstvo

Emotivna inteligencija je veća kod djece koja provode vrijeme sa bakama i djedovima

Ultra magazin
Prema naučnim istraživanjima, bake i djedovi mogu itekako pomoći djeci da budu ljubaznija, empatičnija, odgovornija i pametnija. Istraživanja pokazuju: Djeca koja su se osjećala blisko