• Home
  • ravnopravnost polova

ravnopravnost polova

Žene odlično razumiju tehnologiju, samo im treba pružiti više mogućnosti!

Ultra magazin
„Učeći naše djevojke da kodiraju, mi ih ne pripremamo samo da nauče zanat u tehnologiji, mi ih učimo da ga vode“ – poručuje Reshma Saujani,