• Home
  • emocionalna inteligencija

emocionalna inteligencija

Emotivna inteligencija je veća kod djece koja provode vrijeme sa bakama i djedovima

Ultra magazin
Prema naučnim istraživanjima, bake i djedovi mogu itekako pomoći djeci da budu ljubaznija, empatičnija, odgovornija i pametnija. Istraživanja pokazuju: Djeca koja su se osjećala blisko

4 ključna razloga zašto su žene budućnost ekonomije i napretka za sve

Ultra magazin
U današnje vrijeme, žene su svjesne onoga šta donose ekonomiji i kako njihova emocionalna inteligencija i empatičan stav, doprinose porastu i napretku svijeta. Prema Globalnom